Planlægningen af Billund KarriereTour 2023 er i fuld gang.

Siden her bliver opdateretnår alt er på plads.