Anmasi

Det kan du opleve på dagen

På besøget hos Anmasi får I en præsentation af virksomheden og bliver klogere på ”hvorfor/hvornår” vaskeanlæg, filtersystemer og inddampning anvendes i industrien. Der vil være demonstration af forskellige typer vaskeanlæg, filtersystemer og inddampningsanlæg til spildevandsbehandling.

Fokus vil hovedsageligt være på automatiske vaskeanlæg og vores MVR inddampningsteknologi der renser procesvandet så det kan genbruges i produktionen.

 

Studieretninger

Virksomhedsbesøget er relevant for flere studieretninger, herunder industrioperatører, logistikøkonomer, maskinmestre og ingeniører indenfor maskinteknik.

Teknologi i industriel vask og rens

Anmasi designer, udvikler og leverer vaske- og renseteknologiske løsninger og services til krævende opgaver og industrier. Virksomheden har egne R&D- og produktionsfaciliteter, samt laboratorium til bl.a. test af renhed i de materialer de udvikler.

Anmasi har ekspertise i avancerede tekniske løsninger inden for branchen, fx robot-rensesystemer.